bestuur

  • J-F. Mulder, voorzitter
  • mw. L.R.L. Meijer-Annaert, secretaris
  • R.G.A. van den Elshout, penningmeester
  • mw. Th.L.M. de Rijcke, bestuurslid
  • A.F.Neve, bestuurslid

beloningen
De bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning, noch als salaris, noch als vacatiegelden, noch als bonussen of in welke andere vorm dan ook.

Alle wegen leiden naar Hulst. (foto RvdE)