anbi

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bij een periodieke gift gelden geen drempelbedragen of maxima.
Dat komt erop neer dat vastgelegde periodieke giften aan onze stichting in het algemeen (thans voor 125% voor een particulier) aftrekbaar zijn.
Wij kunnen voor u een overeenkomst klaarmaken:

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de periodieke gift aan een: algemeen nut beogende instelling (ANBI), culturele ANBI of aan een vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst.
  • De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.
  • De periodieke gift loopt tenminste 5 jaar
  • Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar. Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst, dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.
  • Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI of culturele ANBI meer is?
    Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was