vrienden museum Hulst

Vrienden Museum Hulst


Marina city ”the corn cobs“ Chicago
(foto R.v.d.Elshout)


Over de website

 • 31 augustus 2008: De eerste versie van de website werd als pagina toegevoegd aan de website van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten"
 • Dat is vandaag dus al
 • 21 oktober 2015 versie 1.0. (domeinnaam vriendenmuseumhulst.nl)
 • april 2019: versie 2.0.
 • juli 2019: versie 2.1 (beveiligingscertificaat geïnstalleerd)


  Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum Hulst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website
  De website werd gebouwd en wordt onderhouden, om niet, door René van den Elshout.

  © 2015 Vrienden Museum en de bouwer van de website

   Artikel 1 van de auteurswet:
   'Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.'

   Alle gebruikte foto's werden gemaakt door de bouwer van de website

   Mocht u desondanks menen rechten te hebben, neem dan via ons contactformulier contact met ons op, zodat we hierover met u in overleg kunnen gaan