vrienden museum Hulst

Vrienden Museum Hulst

bestuur

RSIN: 816718489

Bestuur

  • Mulder, Johannes Frans Voorzitter
  • Verstraeten, Erik Joseph Joris Alphons, secretaris
  • Brand, Wilfried Jozef Petronella Penningmeester

beloningen
De bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning, noch als salaris, noch als vacatiegelden, noch als bonussen of in welke andere vorm dan ook.

rooster van aftreden
rooster