vrienden museum Hulst

Vrienden Museum Hulst

Plichten culturele ANBI

Publicatie op internetsite als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN/fiscaal nummer
  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

⚬ KVK 41110574
⚬ RSIN: 816718489
⚬ IBAN: NL RABO 0306 3945 29


Skyline Chicago
gespiegeld in ‘the Bean’ (foto R.v.d.Elshout)